I N Z E R C E

Krátké zprávy
Mimoň prodala bývalý vepřín za 34 milionů korun
19.09.20 20:43 Pep@k
ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
10.09.20 21:32 Pep@k

POZOR!!!!

Divadelní představení Sexem ke štěstí, které se mělo konat zítra,11.09.2020 od 19.00 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni, je ZRUŠENO!
ZPRAVODAJ MĚSTA ZÁŘÍ 2020
31.08.20 20:04 Pep@k
PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO ZPRAVODAJE
02.07.20 13:45 Pep@k
ČERVNOVÝ ZPRAVODAJ
04.06.20 13:56 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

pipal

Tak budeme mít třetí benzínku Komentovat článek Tak budeme mít třetí benzínku
Publikováno:  8. června 2017   Autor: Pep@k
Počet komentářů: 2
Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 13:47 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku III.  IP: 94.199.44.73

Hodlá-li obec pronajmout pozemek na dobu delší než 29 dnů je nutné tento záměr zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu - SPLNĚNO

Pozemek je třeba v záměru náležitě identifikovat, nejlépe údaji dle katastru nemovitostí, při pronájmu části pozemku pak dostatečně vymezit příslušnou část (např. plánkem + výměrou, popř. též slovním popisem) - SPLNĚNO

A ne si to pak upravit, jak potřebuji !!! a nějaké parcely vyškrtnout a neuvést výměry - tj. předem identifikováno, co je v záměru pronajmout a ve finále se už výrazná změna, toho, co vlastně pronajmu nezveřejní.

A tady se to dá zastupitelstvu jen "jako" vyjádření k záměru, to už rovnou, že si zastupitelstvo v této věci vyhradí uzavření smlouvy a smlouvu vidět !!! to jako se odstoupí a do pár měsíců čerpačka zmizí ???

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je zákonem vyhrazeno radě obce. A vyhradit si ji může též zastupitelstvo. Takže ne jen vyjadřování k záměru.

Doufejme, že se to jako záměr ZNOVU objeví s jasnou identifikací parcel a výměr včetně návrhu smlouvy, neboť v takto velmi zájmové lokalitě to je vhodné.

Jen nechápu, proč rozhoduje rada o něčem v době, kdy je možno podat nabídku na prodej.

Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 10:45 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku II.  IP: 94.199.44.73

Z poslední rady:
R17/504
Záměr využití lokality u obchodních domů – pozemky p. č. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2, 3309/6, 3309/7, 3310 v k. ú. Mimoň

Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení :

Varianta A:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Varianta B:
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612.

---
Původní usnesení k záměrům:
Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku pč. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, vše v k.ú. Mimoň, nebo jejich částí v rozsahu nezbytném pro případnou zástavbu objekty občanské vybavenosti, za cenu minimálně 450,- Kč/m2 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce opakovaně vždy minimálně po dobu 2 měsíců.

Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Mimoň, a to pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku p.č. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku p.č. 3309/6 ostatní plocha, o výměře 35 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku p.č. 3309/9, ostatní plocha, o výměře 45 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, k účelům vhodným dle územního plánu, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu minimálně 100,- Kč/m2 ročně a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce.

---
Nebyla upřesněna konečná výměra pronajímané části ani případně prodávané, což má vliv na výslednou cenu. V konečné variantě A vypadávají některé parcely !!! A v návrhu usnesení není ani cena !!!

Pokud již je známa výměra, tak vyvěsit znovu se známou výměrou !!! To se jako vyvěšují celé parcely a pak si z toho můžu vybírat kousíčky !!!

Nabídky na prodej jsou až do dnešního dne 19.6. a RADA již "rozhoduje" a "podsouvá" pronájem zastupitelstvu už DNE 12.6 - značně netransparentní jednání !!!

pronájem na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/903.pdf
prodej na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/904.pdf

Viz zveřejněný záměr prodeje s minimální cenou 450,-Kč/m2 na úřední desce města.
vyvěšeno 18.4.2017 do 16.6.2017; nabídky do 19.6. 11:00

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
Pouť Okna – Říp (5. část)
Předvolební dotazník 2020: ANO 2011
Podcast i-novin 12 - Volební s Petrem Skokanem
Českolipský Viper club bodoval v národním poháru