I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Jedním z bodů čtyřkoaliční dohody v Mimoni byl i Participativní rozpočet
Publikováno:  11. listopadu 2018

Participativní rozpočet, je jedním z nástrojů, jak zapojit obyvatele měst, městských částí, či různých komunit do spolurozhodování (podílení se, participování) na části městského rozpočtu. Cesta od nápadu po jeho realizaci může být pro řadového občana velice těžká a složitá. Proto spousta dobrých nápadů končí tak říkajíc "v koši". A právě tady může vedení města podat pomocnou ruku ve formě participativního (rozuměj podílového) rozpočtu. Podílového proto, že se občané sami přímo podílejí na využití vyčleněné částky z rozpočtu města, v jejímž rámci se uplatní projekty vzešlé přímo od nich.

K participativnímu rozpočtu, tj. rozpočtu řízeného částečně občany, se již přiklonila řada měst v České republice a nemusíme chodit daleko. S projektem Tvoříme Děčínpřišlo město Děčín, veškeré návrhy k realizaci projektů v Děčíně lze prohlédnout on-line, děčínský projekt Tvoříme Děčín, má i svůj YouTube kanál, kde lze ve zhruba 15 dílech shlédnout, jak to všechno probíhá, krok za krokem. Česká Lípa zase rozjela projekt Tvoříme město.
Na těchto dvou projektech lze velmi dobře vidět, jakým způsobem participativní rozpočet v různých městech probíhá. A zjistíme, že se jedná o průběh velice podobný. Je to proto, že participativní rozpočet má daný základní postup, od kterého se vše odvíjí:

1. Vedení města uvolní část financí ze svého rozpočtu pro svůj participativní rozpočet.
2. Občané navrhnou, co by chtěli ve městě vytvořit
3. Vedení města prověří realizovatelnost podaných návrhů, podle zadaných podmínek
4. Realizovatelné návrhy se společně prodiskutují (veřejné setkání)
5. Občané přímo vyberou návrhy k realizaci
6. Vedení města se postará o jejich realizaci

Podle uzavřené a podepsané čtyřkoaliční dohody bychom se i v Mimoni měli začít Participativním rozpočtem vážně zabývat a pokud vše dopadne dobře, mohli bychom mít v rozpočtu vyčleněnou částku na projekty, které budou moci navrhovat sami občané.
Návrhů se jistě najde dost, od parkových úprav, přes lavičky a dětská hřiště, po úpravu chodníků, nebo třeba veřejného osvětlení… Nápadům budou klást meze pouze pravidla, která město k Participativnímu rozpočtu nastaví. K obecným pravidlům patří např. to, že projekty budou realizovány na objektech, majetku, či pozemcích ve vlastnictví města a budou sloužit všem, tj. budou veřejně prospěšné. Neměly by se týkat podpory různých sdružení, spolků apod., na to má město jiné dotační fondy. Ale hlavní limit bude celková částka, kterou bude město ochotno dát lidově řečeno „do placu“ a způsob, jakým se s touto částkou naloží.
Jednotlivé návrhy by se měly dát podat jak v listinné podobě, pro ty, co nemají přístup k internetu, např. prostřednictvím koordinátora celého projektu na MÚ, tak pomocí on-line formuláře a měly by obsahovat základní fotodokumentaci, označení místa, kde by se měl návrh realizovat a podrobný popis celého projektu.
Odevzdané návrhy město posoudí, které z nich jsou podle určených pravidel realizovatelné a které nikoliv. V rámci transparentnosti by se měly všechny podané projekty zveřejnit na webu města (nebo na webu zřízeného přímo pro projekt Participativního rozpočtu) a u těch, které byly posouzeny jako nerealizovatelné napsat krátké zdůvodnění, proč ten a ten návrh nelze realizovat. Navrhovatel by měl zároveň počítat nejen s aktivní spoluprací s úřady, ale i s veřejností, protože pokud jeho návrh projde, měl by projít ještě veřejnou prezentací, jakousi veřejnou obhajobou projektu.
Veřejná prezentace realizovatelného projektu je velmi důležitá fáze celého procesu, kdy záleží už jen na navrhovateli, jak dokáže přesvědčit své okolí, aby jeho projekt podpořilo. Participativní rozpočet se ve své finální části, kdy se rozhoduje (veřejně hlasuje) o vítězném projektu, velmi blíží jisté formě místního referenda. Proto je pro jeho dobré fungování potřebná jak aktivní účast občanů, kteří přijdou s nápady a s projekty, tak účast těch, kteří o výsledném projektu nakonec ve veřejném hlasování rozhodnou.

Počet komentářů: 2  Komentáře ... (poslední: 15. prosince 2018 9:46)
Autor: Jaromír Mayer
Přečteno: 2126x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít