I N Z E R C E

Krátké zprávy
DOPRAVNÍ INFO !!!
10.11.22 18:52 Pep@k
Provoz na silnici mezi Kuřívody a Dolní Krupou bude obnoven od 15. 11. 2022 v odpoledních hodinách. Povedlo se to dnes vyjednat na kontrolním dnu. Původně plánovaný termín byl 30. 11. 2022
LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ
02.11.22 10:14 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

betlemy

 Ještě jednou k ucpanému městu - tentokrát podrobně
Publikováno:  25. června 2013

logo_webNa webu města je celkem podrobnej popis toho, jak to bude probíhat, kude se bude dát jezdit, co bude a jak dlouho zavřený. Jak jsem již jednou uvedl - bude to mazec.

Humanizace ulic Pražská a Husova a výstavba okružní křižovatky Tyršovo náměstí je akcí, která je v přípravě od roku 2008. Generálním investorem stavby je Liberecký kraj, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o. Dalšími investory jsou město Mimoň a Severočeská vodárenská společnost a.s. Generálním dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s.
Ukončení stavby bude v průběhu 3. čtvrtletí 2014. Realizace je rozdělena do dvou etap. V letošním roce je plánováno provést kompletní rekonstrukci ulice Husova a výstavbu části OK Tyršovo náměstí. Její součástí je výměna kanalizačního řadu a rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků a výměna vodovodních a kanalizačních
přípojek.

Zahájení stavebních prací je plánováno na 3. 7. 2013 předáním staveniště. Od 15.7. 2013 do 27.7.2013 je uvažováno s
částečnou uzavírkou úseku od Poštovního mostu po Tyršovo náměstí. V tomto období dojde k odstranění stávajících asfaltových krytů v celé délce úseku, k výstavbě provizorní komunikace od Tyršova náměstí (dřevěnky) k obchodnímu centru Penny Market a zahájení přípravných prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
Od 28.7.2013 je plánována úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce Poštovního mostu. Uzavírka je stanovena dle smlouvy na 100 dnů,tj. do 4.11.2013. Následně by měla pokračovat částečná uzavírka až do 2.12.2013.
Objízdné trasy:
Po dobu částečných uzavírek bude Husova ulice průjezdná pro vozidla do 3,5 t za určitých dopravních omezení. V době úplné uzávěry budou pro osobní dopravu vymezeny objízdné trasy po komunikacích třetí třídy a místních účelových komunikacích až na komunikaci II třídy. Objízdná trasa bude vedena trasou komunikace II/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), místní komunikace (Srní potok), místní komunikace (Pertoltice pod Ralskem), II/270 (směr Liberec – Mimoň). Zde bude řízen provoz semafory. Délka objízdné trasy je cca 7 km. Objízdná trasa bude dále pokračovat po komunikaci III/26831, až do Novin pod Ralskem, kde se opět napojí na komunikaci II/270. Délka této objízdné trasy je cca 11 km.
Tranzitní kamionová doprava bude v době od 3.7.2013 do 2.12.2013 vyloučena v celém úseku Husovy ulice, Tyršova náměstí, Pražské ulice (po žel. Přejezd). Toto omezení se týká vozidel nad 10 tun. Objízdná trasa pro tato vozidla je navržena po komunikacích II/270 a I/38 ve směru Mnichovo Hradiště - Doksy (viz obrázek). Pro vozidla do 10 tun je navržena objízdná trasa po komunikacích III/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), III/26831 (Noviny pod Ralskem) s výustí na komunikaci II/270 (směr Liberec – Mimoň). Délka objízdné trasy je cca 11 km.
Zásobování:
Bylo vytipováno více než 30 podniků na území města, jichž se dopravní omezení bezprostředně dotknou.
28.6.2013 bude do zasedací místnosti č. 3 MěÚ Mimoň od 10:00 svolána s nimi a s dodavatelem stavby a generálním investorem schůzka, na které budou seznámeni s celým průběhem stavby a s pod robnostmi plánovaných omezení.
Na tomto jednání bude možné uplatnit požadavky z hlediska zásobování a poskytování služeb.
Chodci a cyklisti:
Po dobu výstavby bude zhoršená schůdnost chodníků, ale průchod stavbou bude zajištěn. Průchod po lávce u Poštovního mostu bude bez omezení.
Autobusová doprava:
Autobusová doprava ve směru RALSKO (Ploužnice, Kuřívody), Mnichovo Hradiště bude vedena po objízdné trase -
komunikace I/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), III/26831 (Noviny pod Ralskem) s výustí na komunikaci II/270 (směr Liberec – Mimoň). Délka objízdné trasy je cca 11 km.
V době zimní přestávky (cca od 2.12.2013 do zahájení prací v r. 2014) bude průjezd Husovou ulicí do Pražské dočasně obnoven bez omezení pro všechna vozidla.
Kanalizační a vodovodní přípojky :
Jak bylo v minulém roce několikrát avizováno, v rámci stavby bude provedena výměna vodovodních a kanalizačních přípojek. V letošním roce se to týká ulice Husova a Tyršova náměstí. Realizace přípojek v ulici Pražská bude probíhat v roce 2014.

mapka


Převzato z webu města - tadyhle.

Počet komentářů: 6  Komentáře ... (poslední: 29. června 2013 0:11)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3187x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít