I N Z E R C E

Krátké zprávy
DOPRAVNÍ INFO !!!
10.11.22 18:52 Pep@k
Provoz na silnici mezi Kuřívody a Dolní Krupou bude obnoven od 15. 11. 2022 v odpoledních hodinách. Povedlo se to dnes vyjednat na kontrolním dnu. Původně plánovaný termín byl 30. 11. 2022
LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ
02.11.22 10:14 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

betlemy

 Jak to bude vypadat po odtržení "Rafandy" od Mimoně
Publikováno:  22. července 2008

kostelNedávno jsem tu psal o aktivitách některých obyvatel "Rafandy", neboli Letné, směřujících k jejich odtržení od města Mimoně. Doufal jsem, že se někdo ozve. Ozval se jeden z těch, co toto dílo připravují a to pan Schleier s podrobným popsáním, jak to bude, až to bude, včetně rozpočtu na období 2010 - 2013.
Tímto mu velmi děkuji za vyčerpávající odpověď, ve které jest vše hladce vyřešeno k všeobecné spokojenosti občanů "Rafandy."
Pojďme se na to juknout.

Odpověď k oponentuře pana řídícího místostarosty Ing Balouna k mému článku uveřejněném v Mimoňském zpravodaji č. 254 strana 5, pod názvem „Příprava místního referenda“.
Je škoda, že pan místostarosta nevzal mé literární dílko jako celek. Na jednotlivé důvody, proč se chce Mimoň IV oddělit, vůbec nereagoval. Je to pouze jeden z projevů arogance moci, se kterou se občané městské části Mimo IV setkávají.
Otázka č.1
Zákon č. 128/2000 Sb., ve svém § 22 odst. 4 uvádí:
(4) Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak, rozdělí se majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že
a) vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva k věcem cizím a závazky váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na jejímž území se nemovitost nachází; pro přechod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání místního referenda o oddělení části obce,
b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva.
K tomuto problému dodávám pouze to, že SNLM žádné akcie nechce. Jejich reálná hodnota je vyjádřena velikostí dividendy, která je nulová. Otázka zní, zda město řádně pečuje o svůj majetek, viz § 255 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, o porušování povinnosti při správě cizího majetku, když nenutí MK a.s., aby byla zisková. Viz správa bytů v našem partnerském městě Oelznitz. Akciová společnost, která nepřináší vlastníkovi společnosti zisk je pouze na dvě věci. U města na správu bytů stačí paní Hanková a pan Sedlák. Pro celou Mimoň by stačili dvě paní Hankové a dva páni Sedláci.
Dáváme městu dostatek času k tomu, aby byty ve správě MK a.s. převedlo pod správu majetku města a tím si tento „složitý“ problém vyřešilo. Dopředu se vyhne případnému soudnímu sporu. K tomu doporučuji aby,jste si propočítal, o kolik financí přijdete, když ztratíte cca 1400 občanů a 400 ha pozemků. Najděte si např. na internetu tabulku MF ČR „Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - na základě vládního návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní“ a spočítejte si, na kolik město Vaše neochota přijde za jeden rok, za dva roky, atd.

Otázka č. 2
Skutečnějsem kandidoval za KSČM do zastupitelstva. Málo občanů ví o tom, že o složení vedení města bylo v podstatě rozhodnuto předem. Pravicové strany se spojili s mírně klerikální Mimoňskou obrodou, a s levicí odmítli jednat. Funkce si přidělili předem. Jak ukazuje praxe, pravice, která je v zastupitelstvu, radě a kontrolních orgánech je ve stejné pozici jako ODS v parlamentu. Sám se řídím, sám si velím, sám se kontroluji. Jako zvolený jsem měl zákonné právo odstoupit a pustit své místo dalšímu v pořadí, což jsem udělal. Když mohl odstoupit pan Veselý, proč bych nemohl odstoupit já? Tolik k zákonnému základu. Jinak jsem si splnil jeden svůj soukromý cíl a zvolil jsem jako devátý hlas do funkce starosty pana Kaisera. Udělal jsem si alespoň reálnou představu o tom, jak asi fungovali po roce 1948 tzv. dělničtí ředitelé, tedy alespoň někteří.

A abych, předešel další možné připomínce, vyjádřím se k § 21 zákona č. 128/2000 Sb.

Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.

Jak ukazuje praxe, může a došlo nejdříve k oddělení části obce a pak k vytvoření vlastního katastrálního území. Viz obec Jestřabí. Dříve bylo katastrální území obce větší, protože k obci Jestřabí náležela osada Kochavec. V roce 1996 bylo vyhlášeno samostatné katastrální území Kochavec, kterému předcházelo v r. 1976 odtržení Kochavce od Jestřabí.

Čili nově vzniklá obec bude mít samostatné katastrální území, bude sousedit s Mimoní, Pertolticemi pod Ralskem a myslím, že i s Novinami.

Rozpočet:
Kalkuloval jsem příjmy a výdaje podle stejně velké (malé) obce Brandýs nad Orlicí. Vyšly mi cca 12.000.000,- Kč, přičemž ve výdajích jsem počítal se 4.000.000,- Kč na investice.

Plán rozvoje obce Letná od roku 2010 do roku 2013
Rozdělil jsem obyvatelstvo Letné podle nesouměrných kriterií:
Penzisté
- Přestavět jeden dům na bytové jednotky pro osamělé staré osoby, ostatní nájemníky přestěhovat do uvolněných bytů na Letné
- Součástí domu by byl stacionář, odběr stravy v gymnáziu
- Příspěvek na stravu u samoživitelů důchodců
- Úhrada poplatků za lékaře a recepty u samoživitelů důchodců

Střední věk a mladší
- Mikrojesle (spec. škola)
- Mikroškolka (spec. škola)

Baráčníci
- Zřízení fondu oprav, bezúročné půjčky na rekonstrukci domů, při splnění smlouvy v limitu prominutí 25 % dluhu
- Rekonstrukce komunikace v Hraničářské

Obecné
- Úprava lesoparku pod Letnou
- Vybudování výtahu ve speciální škole
- Vybudování laminátových zapuštěných bazénů v areálu speciální školy
- Výstavba pomocných komunikací (uvolnění vnitřního okruhu, rozšíření parkovacích míst)
- Obnova zasypaného parčíku na Letné před domem č.p.202, osazení lavičkami
- Hřiště pro děti mezi domy
- Vybudování plochy pro bruslení v zimě u Ploučnice v prostoru u hřiště
- ??? využití tepla z Mitopu

Místní správa:
Pouze zastupitelstvo - 11
Neuvolněný starosta a místostarosta
Účetní na trvalý pracovní poměr

Vlastní služby
VPP – 5 osob
Pracovní skupina – 2 na trvalý pracovní poměr (sekání trávy, úklid sněhu)

Služby dodavatelsky

Komunální odpad
Údržba místního osvětlení

Počet komentářů: 21  Komentáře ... (poslední: 25. srpna 2008 19:28)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3064x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít